Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en forud for sagsanlægget ensidigt indhentet erklæring kunne indgå i retssagen og forelægges en skønsmand. 
13-12-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. december 2010 meddelt en udlejer tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. november 2010 i en sag om regulering af lejen for et erhvervslejemål.
Lejer havde forud for sagens anlæg indhentet en vurdering af markedslejen for det pågældende erhvervslejemål fra en ejendomsmægler, som lejer mod udlejeres protest ønskede fremlagt under retssagen og anvendt i forbindelse med syn og skøn.Ved kendelsen stadfæstede landsretten boligrettens tilladelse til, at erklæringen kunne indgå i retssagen og forelægges for en skønsmand.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0455.
Til top Sidst opdateret: 13-12-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk