Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en fogedretsafgørelse vedrørende arrest har negativ retskraft 
15-12-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. december 2011 meddelt en sagsøger tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. september 2011. Sagsøger havde forinden begæret arrest for et krav mod sagsøgte, hvilket var blevet nægtet af fogedretten og landsretten under henvisning til, at kravet var forældet. Samtidig havde sagsøger anlagt civil retssag om kravet. Byretten afviste søgsmålet under henvisning til, at landsretten i forbindelse med arrestsagen havde foretaget en realitetsprøvelse af kravet, og at afgørelsen havde retskraft i sagen. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse under henvisning til de af byretten anførte grunde. (dissens)

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0416.
Til top Sidst opdateret: 15-12-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk