Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en ejendom med 10 beboelseslejligheder, der var solgt af en privat andelsboligforening til en investor, fortsat var en småejendom 
03-10-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. september 2013 meddelt en udlejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 8. april 2013.
I sagen var der tvist om, hvorvidt lejemål i en ejendom med 10 beboelseslejligheder var omfattet af boligreguleringslovens § 29 c, eller boligreguleringslovens § 5, stk. 1. Pr. 1. januar 1995, hvor kapitel IV A i boligreguleringsloven om huslejeregulering i småejendomme trådte i kraft, havde den daværende ejer, andelsboligforeningen, udlejet 2 lejemål i ejendommen. Ejendommen var efterfølgende blevet solgt til en privat investor, som nu udlejede beboelseslejlighederne i ejendommen.
Landsretten fandt med henvisning til ordlyden af bestemmelsen i boligreguleringslovens § 29 b, 2. pkt., og idet forarbejderne til bestemmelsen ikke gav grundlag for et andet resultat, at forholdene pr. 1. januar 1995 ikke kunne tillægges betydning, når ejendommen ikke længere var ejet af en privat andelsboligforening (dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-22-0318.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk