Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en domsmand, der blandt andet var ven med forurettede på Facebook, var inhabil. 
05-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. april 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, som er afsagt af Østre Landsret den 12. marts 2015.

Tiltalte var i byretten blevet idømt 3 måneders fængsel for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1, ved blandt andet at have skubbet til en politiker under en demonstration på Christiansborg Slotsplads.

Tiltalte ankede dommen til landsretten med påstand om frifindelse. Under forberedelsen af ankesagen blev tiltalte bekendt med, at en af de domsmænd, som havde medvirket under byrettens behandling af sagen, var ven med den pågældende politiker på Facebook, ligesom domsmanden flere gange havde kommenteret den pågældende politikers udtalelser af politisk karakter på Facebook.

Tiltalte gjorde som følge heraf gældende, at der forelå inhabilitet, og at byrettens dom derfor skulle ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. Under landsrettens behandling af spørgsmålet om inhabilitet oplyste domsmanden blandt andet, at han aldrig havde talt med eller i øvrigt hilst på den pågældende politiker, og at han interagerede med den pågældende politiker på Facebook, som han gør med andre Facebook-venner, ligesom han var medlem af et andet parti end den pågældende politiker, hvorfor han ikke sympatiserede særligt med det parti, som den pågældende politiker repræsenterede.

Landsretten fandt under henvisning til de oplysninger, der var fremkommet om relationen mellem den pågældende politiker og domsmanden, at domsmanden ikke var inhabil.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0063.
Til top Sidst opdateret: 05-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk