Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt en bobestyrer var inhabil efter udarbejdelse af en kodicil til et fællestestamente på vegne af længstlevende. 
14-07-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. juli 2015 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 1. april 2015.

Advokaten havde efter førstafdødes død efter aftale med længstlevende udarbejdet en kodicil til et fællestestamente oprettet af de nu afdøde ægtefæller. Ægtefællerne havde begge særbørn, men der var ingen fællesbørn, og i kodicillen blev det anført, at en bestemmelse i fællestestamentet om, at længstlevendes særbørn alene skulle modtage deres tvangsarv, skulle forstås i overensstemmelse med de arveregler, der gjaldt på tidspunktet for oprettelsen af fællestestamentet, og ikke de nugældende arveregler. Derudover blev advokaten indsat som testamentsbestemt bobestyrer.

Skifteretten i Lyngby afsatte på begæring af førstafdødes særbørn i medfør af dødsboskiftelovens § 38, stk. 1, nr. 5, advokaten som bobestyrer, idet skifteretten fandt, at advokaten ved udarbejdelse af kodicilen allerede inden hans udpegning som bobestyrer havde udtrykt sin holdning til forståelsen af fællestestamentet i en situation, hvor de to hold særbørn havde modstridende interesser, og at advokaten herefter ikke fremstod med den fornødne upartiskhed.

Østre Landsret stadfæstede skifterettens kendelse af de af skifteretten anførte grunde.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0254.
Til top Sidst opdateret: 14-07-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk