Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt der kunne pålægges ledelsen af et konkursramt selskab konkurskarantæne. 
03-07-2015 

 

Procesbevillingsnævnet har den 17. juni 2015 meddelt en kurator tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. marts 2015.

Østre Landsret ophævede Sø- og Handelsrettens skifteafdelings kendelse, således at en direktør i et konkursramt selskab ikke blev pålagt konkurskarantæne.

I forbindelse med driften af selskabets virksomhed, som var vikarvirksomhed, undlod ledelsen at indberette korrekt moms, ligesom ledelsen undlod at betale A-skat, AM-bidrag og selskabsskat. Selskabet blev stiftet den 1. august 2011. Den 13. november 2013 besluttede Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet skulle tvangsopløses, idet selskabet ikke havde indleveret årsrapport. Den 11. februar 2014 blev selskabet erklæret konkurs af Sø- og Handelsrettens skifteafdeling.

Den almindelige drift i selskabet var imidlertid ophørt allerede i oktober 2012, hvorefter der ikke var anden aktivitet end indsættelser og hævninger på selskabets bankkonto. Kontobevægelserne fremstod dog ikke selskabsrelevante.

Sø- og Handelsrettens skifteafdeling pålagde ved kendelse af 30. januar 2015 direktøren konkurskarantæne, idet retten inddrog oparbejdelsen af skattegælden i vurderingen af, om direktørens adfærd var groft uforsvarlig, jf. konkurslovens § 157. Østre Landsret fandt imidlertid med henvisning til bestemmelsens forarbejder, at det kun var direktørens adfærd senere end et år før beslutningen om tvangsopløsning, der kunne indgå ved vurderingen af ledelsens adfærd. Direktørens adfærd i forbindelse med oparbejdelsen af skattegælden kunne derfor ikke indgå i vurdering af, om hans forretningsførelse var groft uforsvarlig, idet oparbejdelsen skete tidligere end et år før beslutningen om tvangsopløsning.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0148.

Til top Sidst opdateret: 03-07-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk