Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt der er tale om et lejeforhold mellem købere og udbydere af nybyggede andelsboliger, indtil der stiftes en andelsboligforening. 
03-01-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 30. december 2010 meddelt tre personer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 10. november 2010.
De tre personer havde købt og var flyttet ind i to nybyggede andelsboliger, men det viste sig efterfølgende, at der ikke kunne stiftes en andelsboligforening.
Landsretten fandt ligesom byretten, at udbyderne af andelsboligerne skulle tilbagebetale købesummerne for andelsboligerne, og at de tre personer skulle fraflytte boligerne. Der var dog dissens i landsretten med hensyn til spørgsmålet om fraflytning, idet to dommere fandt, at der ved de tre personers indflytning ikke var blevet etableret et forhold omfattet af lejeloven, mens en dommer fandt, at dette var tilfældet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0465 og 2010-22-0466.
Til top Sidst opdateret: 03-01-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk