Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt appeltilladelse kræves ved kære af skifterettens afgørelser om vederlag til kurator i en konkurskarantænesag 
23-06-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. juni 2015 meddelt en kurator tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 27. januar 2015.

Ved kendelsen afviste landsretten et kæremål fra kurator. Kurator havde kæret en kendelse fra skifteretten om fastsættelse af 8.000 kr. i vederlag til kurator i en konkurskarantænesag. Landsretten bemærkede, at efter konkurslovens § 248, stk. 2, 2. pkt., reguleres adgangen til at kære skifterettens kendelser og beslutninger om sagsomkostninger af retsplejelovens § 389, stk. 2. Denne bestemmelse foreskriver, at kendelser og beslutninger om sagsomkostninger, der er fastsat til højest 20.000 kr., ikke kan kæres uden forudgående tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.  Skifterettens kendelse fastslog dels størrelsen af vederlaget til kurator, jf. konkurslovens § 166, dels at dette beløb skulle udredes foreløbigt af statskassen og endeligt af den person, som konkurskarantænesagen var anlagt mod, jf. konkurslovens § 165. Under disse omstændigheder fandt landsretten, at afgørelsen måtte anses for en afgørelse om sagsomkostninger efter retsplejelovens § 389, stk. 2, med den virkning, at den i denne bestemmelse indeholdte kærebegrænsningsregel fandt anvendelse. Da der ikke forelå kæretilladelse fra Procesbevillingsnævnet, afviste landsretten kæremålet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0066.
Til top Sidst opdateret: 23-06-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk