Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt anklagemyndigheden snarest muligt på ny havde indbragt sagen for byretten. 
23-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. december 2014 meddelt tre tiltalte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, som er afsagt af Vestre Landsret den 29. august 2014. Ved Retten i Randers’ dom af 20. marts 2012 blev de tiltalte idømt henholdsvis 3 og 6 års fængsel i en sag om narkotikakriminalitet. Ved Vestre Landsrets dom af 10. december 2012 blev byrettens dom ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling i byretten, idet en række dokumenter fejlagtigt var blevet undtaget fra forsvarernes aktindsigt. Ved anklageskrift af 11. februar 2013 blev sagen på ny indbragt for Retten i Randers.  Forsvarerne gjorde herefter gældende, at sagen ikke var indbragt i overensstemmelse med retsplejelovens § 930, stk. 1, hvoraf det følger, at anklagemyndigheden, såfremt den ikke frafalder tiltalen, snarest muligt på ny skal indbringe sagen for byretten. Ved kendelse af 11. juni 2014 fandt byretten, at sagen var indbragt snarest muligt, hvilket landsretten stadfæstede.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0287, 2014-25-0350 og 2014-25-0351.

Det bemærkes, at Procesbevillingsnævnet tidligere har meddelt anketilladelse i en lignende sag, der blev behandlet under j. nr. 2014-25-0150.
Til top Sidst opdateret: 23-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk