Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt ankestævning var indgivet af en part i sagen 
11-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2010 meddelt appellanten i en ankesag om godtgørelse for uberettiget afskedigelse tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 2. september 2010. Ved kendelsen afviste landsretten sagen under henvisning til, at ankestævning ikke var indgivet af en part i sagen, idet appellanten, der tidligere var en personligt ejet virksomhed, efter byrettens dom var omdannet til et interessentskab og dermed en ny juridisk person, hvorfor der var sket en overdragelse af forpligtelser, som indstævnte ikke havde meddelt samtykke til.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0367.
Til top Sidst opdateret: 11-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk