Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvorvidt Danmark er forpligtet til at anerkende et kørekort udstedt til en dansk statsborger i Frankrig på et tidspunkt, hvor vedkommende var frakendt førerretten i Danmark. 
29-05-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. maj 2015 meddelt en tiltalt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 28. oktober 2014.

Den 5. august 2004 blev tiltalte, der var dansk statsborger og havde fast bopæl i Danmark, frakendt førerretten ubetinget i 5 år som følge af spirituskørsel.
Den 23. september 2004 erhvervede tiltalte kørekort i Frankrig. Den 21. juli 2009 udløb frakendelsestiden, dog uden at tiltalte generhvervede førerretten i Danmark, idet tiltalte blandt andet ikke gennemførte et kursus i alkohol og trafik. Den 3. oktober 2011 blev tiltalte standset og sigtet for hastighedsoverskridelse, jf. færdselslovens § 42, stk. 1, nr. 1.

Da tiltalte ikke havde generhvervet førerretten i Danmark, blev han tillige sigtet for kørsel uden at have erhvervet kørekort, jf. færdselslovens § 56, stk. 1. Idet tiltalte nægtede sig skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, under henvisning til, at han var i besiddelse af et fransk kørekort, som Danmark i henhold til II. kørekortdirektiv artikel 1 var forpligtet til at anerkende, blev sagen indbragt for retten.

Byretten fandt tiltalte skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 56, stk. 1, under henvisning til, at tiltalte ikke havde generhvervet førerretten i Danmark, og at det forhold, at tiltalte havde fransk kørekort, ikke var ensbetydende med, at han havde generhvervet førerretten i Danmark.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse under henvisning til, at tiltalte ikke havde generhvervet førerretten i Danmark, og at det af tiltalte i frakendelsesperioden i Frankrig erhvervede kørekort i medfør af II. kørekortdirektiv artikel 8 ikke skulle anerkendes i Danmark.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2015-25-0063.
Til top Sidst opdateret: 29-05-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk