Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvordan et salg af nogle færøske aktier til bl.a. det udstedende selskab skal behandles i skatte- og afgiftsmæssig henseende. 
12-07-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. juli 2013 meddelt den færøske skattemyndighed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 7. november 2012.
Ved dommen fandt landsretten, at et salg af nogle færøske aktier til det udstedende selskab samt til et holdingselskab ikke skulle betragtes som skattepligtig udlodning af udbytte. Salget var herefter fritaget for skatter og afgifter efter de på salgstidspunktet gældende regler.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2013-22-0026.
Til top Sidst opdateret: 12-07-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk