Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om, hvem der skal betale sagsomkostninger for landsretten i en sag om erstatning for strafferetlig forfølgning. 
16-11-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. november 2010 meddelt en erstatningssøgende tilladelse til kære af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 16. september 2010. Den erstatningssøgende var varetægtsfængslet i ca. 6 måneder sigtet for flere forhold vedrørende vold, trusler og voldtægt. Efterfølgende blev han af byretten bl.a. frifundet for forholdene vedrørende voldtægt, men dømt for flere forhold vedrørende vold og trusler.  Den erstatningssøgende fremsatte efterfølgende krav om erstatning for uberettiget varetægtsfængsling over for statsadvokaten, idet han gjorde gældende, at han ikke var blevet varetægtsfængslet, hvis han kun var blevet sigtet for de forhold, som han blev dømt for. Statsadvokaten afviste erstatningskravet, hvilken afgørelse Rigsadvokaten efterfølgende ikke fandt anledning til at ændre. Sagen blev herefter indbragt for byretten, som ved dom af 8. juli 2009 tillagde den erstatningssøgende 163.450,50 kr. i erstatning. Denne dom blev af anklagemyndigheden anket til Vestre Landsret, der nedsatte erstatningen til 39.927,15 kr. Vestre Landsret bestemte i dommen, at den erstatningssøgende i medfør af retsplejelovens § 1018 f, stk. 3, jf. § 1008 skulle betale sagens omkostninger for landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-25-0227.
Til top Sidst opdateret: 16-11-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk