Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sletning fra venteliste til andelsboligforening 
01-07-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. juni 2013 meddelt en andelsboligforening tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 19. april 2013. Sagen drejer sig om, hvorvidt andelsboligforeningen med rette har slettet to personer, som stod på venteliste til en andelsbolig, når personerne ikke rettidigt havde indbetalt gebyr for at blive noteret på ventelisten.
Parterne var enige om, at andelsboligforeningens opkrævningsbrev ikke var kommet frem med posten. Landsretten fandt, at andelsboligforeningen ikke havde opfyldt forpligtelsen i bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger mv. § 3, stk. 3, 5. punktum, hvorfor der ikke var grundlagt for at slette de to personer fra ventelisten.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0257.
Til top Sidst opdateret: 01-07-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk