Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skulle en ankestævning anses for modtaget nytårsaftensdag? 
07-10-2016 

Procesbevillingsnævnet har den 6. oktober 2016 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Grønlands Landsret den 13. juli 2016.

Et selskab ønskede at anke en dom, der var afsagt den 4. december 2015 af Retten i Grønland. Ankefristen var 4 uger.

Selskabets advokat indsendte en ankestævning pr. mail til Grønlands Landsret. Mailen blev modtaget i Grønlands Landsret onsdag den 30. december 2015 kl. 15.04. Da rettens åbningstid var frem til kl. 15, stemplede landsretten ankestævningen som modtaget mandag den 4. januar 2016.

Selskabets advokat, der havde indsendt ankestævningen, gjorde blandt andet gældende, at ankestævningen skulle anses for modtaget torsdag den 31. december 2015.

Grønlands Landsret afviste anken

Landsretten udtalte blandt andet, at den 31. december de sidste mange årtier har været en lukkedag for alle retter og andre offentlige kontorer, og at ankestævningen med rette var stemplet som modtaget i landsretten den 4. januar 2016.

Landsretten anså herefter ankestævningen for modtaget efter ankefristens udløb, og anken blev afvist.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2016-22-0430.

 

Til top Sidst opdateret: 07-10-2016 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk