Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skiftesag om beregning af boafgift, hvor livsarvingerne i boopgørelsen havde meddelt, at de gav afkald på en del af deres arv 
08-08-2008 

 

Procesbevillingsnævnet har den 8. august 2008 meddelt et bo tilladelse til kære til Højesteret i en skiftesag om beregning af boafgift, hvor livsarvingerne i boopgørelsen havde meddelt, at de gav afkald på en del af deres arv.

Skifteretten havde i forbindelse med beregningen af boafgift set bort fra arvingernes arveafkald, da disse ikke fandtes "at være meddelt inden boopgørelsens indsendelse", jf. boafgiftslovens § 5, stk. 4. Boets kontaktperson klagede over afgiftsberegningen, og ved kendelse fastholdt skifteretten den foretagne afgiftsberegning. Skifteretten begrundede blandt andet kendelsen med, at "boopgørelsen er indleveret i skifteretten den 10. april 2007, og arvingerne har ikke forinden meddelt særskilt arveafkald. Herefter og da den underskrevne boopgørelse efter sit indhold efter skifterettens opfattelse ikke kan træde i stedet for meddeles om arveafkald opretholdes skifterettens afgiftsberegning." Skifterettens kendelse blev kæret til Vestre Landsret, som fastslog, at den tidsmæssige betingelse for at meddele skifteretten oplysning om arveafkald er opfyldt, hvis meddelelsen gives samtidig med indlevering af endelig boopgørelse, og at det herved må forudsættes, at indleveringen sker inden 3 måneder efter den valgte skæringsdag, jf. dødsboskiftelovens § 32. Da boopgørelsen var indleveret efter, at fristen herfor udløb, fandt landsretten, at de afgivne arveafkald ikke var meddelt skifteretten i overensstemmelse med boafgiftslovens § 5, stk. 4, og landsretten stadfæstede med denne begrundelse skifterettens kendelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0369.

 

Til top Sidst opdateret: 15-08-2008 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk