Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skattemæssig værdiansættelse af aktier ved handel mellem interesseforbundne parter 
26-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. november 2013 meddelt et anpartsselskab, der fra dets ejere havde erhvervet hele aktieporteføljen i et aktieselskab, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 11. juli 2013.
Sagen drejer sig om, hvilken metode der skal anvendes ved den skattemæssige værdiansættelse af aktierne, herunder om der skal lægges vægt alene på aktieselskabets indre værdi, en af en skønsmand skønnet markedsværdi, eller den subjektive værdi, som aktierne havde for de pågældende købere.
Landsretten fandt, at værdiansættelsen skulle ske på baggrund af den subjektive værdi, idet landsretten herved bemærkede, at den værdi aktierne havde for selskabet, måtte antages at kunne opnås ved salg til 3. part, såfremt dette skete på tilsvarende vilkår. Der var dissens for at anvende den skønnede markedsværdi.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0489.
Til top Sidst opdateret: 26-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk