Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skønsmand kunne gøres bekendt med det fulde indhold af processkrifter, der indeholdt omtale af nogle bilag, som retten ikke havde tilladt fremlagt i sagen. 
30-06-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. juni 2014 meddelt en virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 24. februar 2014.
Kendelsen blev afsagt i en ankesag vedrørende mangler ved en fast ejendom. Der skulle afholdes syn og skøn i ankesagen. Ved en kendelse af 15. november 2013 afviste landsretten, at nogle bilag, som indeholdt en række faglige vurderinger, kunne fremlægges i sagen. Da de pågældende bilag var omtalt i nogle processkrifter, begærede virksomheden, at der inden fremsendelse af processkrifterne til skønsmanden skulle ske afblænding af de dele af processkrifterne, som indeholdt oplysninger om de pågældende bilag. Ved kendelsen af 24. februar 2014 afviste landsretten at tage virksomhedens begæring til følge, da landsretten efter det foreliggende fandt det ubetænkeligt, at skønsmanden blev gjort bekendt med indholdet af processkrifterne uden afblændinger, forudsat at landsrettens kendelse af 15. november 2013 blev fremsendt til skønsmanden sammen med sagens akter.

 Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2014-22-0291.
Til top Sidst opdateret: 30-06-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk