Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Salær til en beskikket advokat i en civil sag 
19-03-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. marts 2012 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om salær, der er truffet af Østre Landsret den 17. januar 2012. Den bagvedliggende sag havde byretten henvist til behandling ved landsretten. Sagen vedrørte erstatning og godtgørelse som følge af lægefejl i forbindelse med for sen diagnosticering af brystkræft, herunder om der skulle ske reduktion med 1/3 som følge af alvorlig sygdom med en meget dårlig prognose og dermed en forventet kort levetid. Ved landsrettens dom fik advokatens klient medhold i sine påstande om, at der ikke skulle ske reduktion, og hun blev tilkendt yderligere erstatning og godtgørelse med i alt ca. 1,8 mio. kr. Advokatens klient blev endvidere tilkendt 100.000 kr. i sagsomkostninger for landsretten med henvisning til sagens omfang, betydning og principielle karakter. Ved samtidig beslutning har landsretten tillagt advokaten 75.000 kr. med tillæg af moms i salær. Modparten har frit anket dommen til Højesteret.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0086
Til top Sidst opdateret: 19-03-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk