Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Salær til beskikket advokat og omfanget af beskikkelsen 
24-04-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 23. april 2012 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en salærafgørelse, der er truffet af Østre Landsret den 18. januar 2012. Den bagvedliggende sag drejede sig om, hvorvidt en lidelse af Ankestyrelsen skulle anerkendes som en erhvervssygdom. Ved byrettens dom fik skadelidte medhold i sin påstand om anerkendelse som erhvervssygdom. Efter, at Ankestyrelsen havde anket byrettens dom til Østre Landsret, besluttede Ankestyrelsen at genoptage sagen og hjemvise denne til Arbejdsskadestyrelsen, der på ny meddelte afslag på anerkendelse som erhvervssygdom. Ved Østre Landsrets dom af 18. januar 2012 blev Ankestyrelsen frifundet for skadelidtes anerkendelsespåstand. Den for skadelidte beskikkede advokat blev tilkendt et salær på 86.000 kr. + moms for sagens behandling i landsretten med bemærkning om, at beskikkelsen og salæret ikke omfattede det arbejde, advokaten havde udført i forbindelse med genoptagelsen af sagen i det administrative system.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0072.
Til top Sidst opdateret: 24-04-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk