Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Salær for arrestbesøg inden for advokatens retskreds 
13-03-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 1. marts 2018 meddelt en forsvarer tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om salær, der er truffet af Vestre Landsret den 3. oktober 2017.
Forsvareren repræsenterede en tiltalt i en straffeankesag om voldtægt, blufærdighedskrænkelse og våbenbesiddelse. Under sagens forberedelse for byretten og landsretten besøgte forsvareren den tiltalte i arresten i Nykøbing Mors, hvilken lå i den retskreds, hvor forsvareren havde advokatkontor.

I forbindelse med salærfastsættelsen anmodede forsvareren landsretten om at blive tilkendt salær, herunder for forsvarenes arrestbesøg i arresten i Nykøbing Mors.

I forbindelse med landsrettens udmåling af salær til forsvareren fandt landsretten ikke, at forsvareren skulle ydes salær for rejsetid og kørselsgodtgørelse til arresten i Nykøbing Mors, da arresten og advokatkontoret lå inden for samme retskreds, jf. retsplejelovens § 333, stk. 1.

Procesbevillingsnævnet sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0300.
Til top Sidst opdateret: 13-03-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk