Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag vedrørende forældelse af krav på dækning af udgifter til advokatbistand i forsikringssag. 
11-02-2009 

 

Sag vedrørende forældelse af krav på dækning af udgifter til advokatbistand i forsikringssag.

Procesbevillingsnævnet har den 9. februar 2009 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 5. december 2008 vedrørende forældelse af krav på dækning af udgifter til advokatbistand. Skadelidte, der den 10. oktober 2000, var blevet påført personskade ved et færdselsuheld, rettede i 2002 efter opfordring fra modpartens ansvarsforsikringsselskab, der samtidig gav tilsagn om dækning af advokatomkostninger, henvendelse til en advokat, der herefter bistod med opgørelsen af erstatningskrav. Skadelidtes advokat anmodede efter sagens afslutning i 2006 ansvarsforsikringsselskabet om dækning af advokatomkostninger, hvilket selskabet afviste under henvisning til, at kravet var forældet. Ved landsrettens dom fik ansvarsforsikringsselskabet medhold heri, idet landsretten lagde til grund, at forældelsesfristen for kravet på dækning af advokatomkostninger begyndte at løbe på skadestidspunktet i oktober 2000.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0656.

Til top Sidst opdateret: 11-02-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk