Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag vedrørende dækningsomfanget af ejerskifteforsikring i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom 
14-01-2009 

 
 

Procesbevillingsnævnet har den 12. januar 2009 meddelt tilladelse til køberne af en ejendom til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 2. oktober 2008. Ved landsrettens dom blev to forsikringsselskaber, hvori der i forbindelse med erhvervelse af en beboelsesejendom var tegnet ejerskifteforsikring, frifundet for et af køberne nedlagt krav på 1.795.000 kr. som følge af sætningsskader på den erhvervede ejendom, idet landsretten lagde til grund, at køberne på baggrund af den i forbindelse med erhvervelsen udarbejdede tilstandsrapport samt en tidligere udarbejdet geoteknisk rapport, hvortil der i tilstandsrapporten var henvist, havde haft mulighed for at tage sætningsskadernes reelle betydning i betragtning. Landsretten fandt som følge heraf, at skaderne var undtaget fra forsikringsdækning. Sætningsskaderne på ejendommen var i tilstandsrapporten givet karakteren K2.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2008-22-0586.

Til top Sidst opdateret: 14-01-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk