Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag vedrørende aldersundersøgelse i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse (familiesammenføring) 
02-03-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 25. februar 2009 meddelt en ansøger om familiesammenføring tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 28. november 2008 om rettens prøvelse af et afslag på en ansøgning om opholdstilladelse (familiesammenføring) under henvisning til, at ansøgeren på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen var over 18 år gammel, jf. den dagældende bestemmelse i udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 2. Et flertal i landsretten ændrede byrettens kendelse og fastholdt udlændingemyndighedernes afslag på opholdstilladelse. Der blev i forbindelse med indgivelse af ansøgningen foretaget en aldersundersøgelse af ansøgeren. Retslægerådet udtalte i forbindelse med udlændingemyndighedernes behandling af sagen på baggrund af aldersundersøgelsen, at det var sandsynligt, at ansøgeren på tidspunktet for indgivelse af ansøgningen var over 18 år gammel, men at en nøjagtig alder ikke kunne angives. Retslægerådet fastholdt dette ved udlændingemyndighedernes genoptagelse af sagen. Der var i øvrigt bevisligheder i sagen, der understøttede, at ansøgeren på ansøgningstidspunktet var under 18 år gammel.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2008-22-0621.

Til top Sidst opdateret: 02-03-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk