Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag vedrørende forældelse af krav på personskadeerstatning efter et færdselsuheld 
27-10-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 23. oktober 2009 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 14. august 2009 vedrørende forældelse af krav om personskadeerstatning, bl.a. i form af tabt arbejdstjeneste og varigt mén. Sagens centrale problemstilling var, hvorvidt erstatningskravet for personskade efter færdselsuheldet var forældet, herunder navnlig spørgsmålet, om forældelsesfristen skulle regnes fra skadens indtræden eller fra et senere tidspunkt, hvor skadens omfang kunne opgøres. Ved landsrettens dom fik ansvarsforsikringsselskabet medhold i, at retssagen var for sent anlagt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0177.
Til top Sidst opdateret: 27-10-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk