Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsomkostninger i hævede boligretssager 
02-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. august 2014 meddelt to lejere tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser, som er afsagt af Østre Landsret den 25. marts 2014 om fastsættelse af sagsomkostninger i to hævede boligretssager vedrørende fastsættelse af husleje for hvert af de to lejemål.
De to sager angik hvert sit lejemål i samme ejendom. Den årlige husleje var aftalt til hhv. 83.700 kr. og 69.192 kr., men blev efter behandling i huslejenævnet og Ankenævnet for de københavnske huslejenævn nedsat til hhv. 41.675 kr. og 35.534 kr. Udlejer anlagde herefter sag ved boligretten mod hver af lejerne med påstand om, at de skulle anerkende en leje svarende til det oprindelig aftalte. I den forbindelse henviste udlejer i første række til, at der skulle fastsættes leje efter det lejedes værdi, mens sagerne i anden række angik, hvorledes en omkostningsbestemt leje i modsat fald skulle fastsættes.
Ifølge udlejers oplysninger kunne der på baggrund af sagernes nærmere omstændigheder ikke føres bevis for, at betingelserne for fastsættelse af en omkostningsbestemt leje havde været opfyldt. Sagerne blev herefter forligt, således at lejerne accepterede en årlig leje på hhv. 45.487 kr. og 43.887 kr. I forbindelse med indgåelsen af forligene overlod parterne det til boligretten at træffe afgørelse om sagsomkostninger. Retten tilkendte herefter i begge sager lejer sagsomkostninger, som blev fastsat til hhv. 20.000 kr. og 15.000 kr.
Udlejer kærede omkostningsafgørelserne til landsretten, der ophævede sagernes omkostninger under henvisning til resultatet af forliget sammenholdt med de nedlagte påstande og anbringender. Landsretten bestemte tillige, at nogle af udlejer afholdte udgifter til syn og skøn skulle deles lige.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0302 og 2014-22-0303.
Til top Sidst opdateret: 02-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk