Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsomkostninger i en lejesag om huslejefastsættelse. 
18-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. marts 2010 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse om sagsomkostninger, der er afsagt af Østre Landsret den 7. december 2009. I sagen, der var anlagt af udlejer for at få lejeforhøjelse, var lejer blevet tillagt delvise sagsomkostninger af boligretten, og udlejer var blevet pålagt at betale retsafgiften samt udgiften til syn og skøn. Udlejer kærede omkostningsfastsættelsen til landsretten blandt andet med den begrundelse, at sagsanlægget havde været nødvendigt for at få forhøjet huslejen. Landsretten bestemte, at begge parter i sagen havde for en del tabt og for en del vundet sagen, hvorfor udlejer havde krav på delvise sagsomkostninger.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0327.  
Til top Sidst opdateret: 18-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk