Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsomkostninger i en hævet ankesag. 
26-05-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 20. maj 2009 meddelt en appellant tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der er truffet af Østre Landsret den 13. marts 2009. I denne sag var en byretsdom anket til Østre Landsret ved indgivelse af ankestævning. Appellanten hævede efterfølgende ankesagen skriftligt og anførte samtidig bemærkninger vedrørende byrettens omkostningsafgørelse. Landsretten fastsatte alene omkostninger for landsretten og bemærkede, at byrettens omkostningsafgørelse ikke var påkæret af appellanten. 

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0792.

Til top Sidst opdateret: 26-05-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk