Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sagsomkostninger i en hævet sag mod en offentlig myndighed med en sagsgenstand på 150 mio. kr. 
12-04-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. april 2010 meddelt en kommune tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der blev truffet af Vestre Landsret den 15. januar 2010 i en sag om betaling af 150 mio. kr. i ekspropriationserstatning. Sagen var anlagt af en erhvervsdrivende mod en kommune (tidligere amt) og et ministerium. Efter sagen havde verseret ved landsretten i 3 år, hvorunder landsretten efter særskilt behandling havde truffet afgørelse om et delspørgsmål til fordel for den erhvervsdrivende, og der havde været en del skriftveksling mellem parterne, besluttede den erhvervsdrivende inden hovedforhandlingen at hæve sagen over for kommunen. Landsretten bestemte herefter, at den erhvervsdrivende skulle betale 150.000 kr. i sagsomkostninger til kommunen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2010-22-0041.
Til top Sidst opdateret: 12-04-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk