Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om vurdering af erhvervsevnetab 
15-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 12. februar 2018 meddelt en skadelidt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 15. september 2017.

Skadelidte, der var autodidakt smed, udviklede på et tidspunkt toksisk håndeksem, hvorefter han blev sygemeldt. Skadelidtes eksem blev efterfølgende anerkendt som en arbejdsskade.

Skadelidte, der ikke længere kunne arbejde som smed, fik herefter arbejde 30 timer om ugen som omsorgs- og pædagogmedhjælper på en døgninstitution. I løbet af et år havde ansøger ca. 700 overarbejdstimer.

I forhold til skadelidtes erhvervsevnetab fandt Ankestyrelsen, at skadelidte ikke havde lidt et erhvervsevnetab på mindst 15 %.

Byretten fandt at skadelidte havde pådraget sig et erhvervsevnetab på 26 %

Skadelidte indbragte herefter sagen for retten. Byretten fandt, at der ved vurderingen af skadelidtes erhvervsevnetab skulle tages udgangspunkt i den månedsløn, der fremgik af skadelidtes kontrakt, med tillæg af ferie, pension og ATP, hvorefter indtægten skulle omregnes, således at den svarede til en fuldtidsstilling. Ved beregningen af skadelidtes erhvervsevnetab skulle der herefter ikke tages hensyn til eventuelt overarbejde.

Landsretten ændrede byrettens dom

Ankestyrelsen ankede dommen til Østre Landsret, der frifandt Ankestyrelsen med henvisning til, at der ved vurderingen af, om der er lidt et erhvervsevnetab, skal opstilles en prognose for, hvad skadelidte ville have tjent, hvis skaden ikke var sket, som sættes i forhold til prognosen for, hvad skadelidte må antages at kunne tjene med skaden. Der var herefter ikke grundlag for at tilsidesætte, at Ankestyrelsen i sin prognose over skadelidtes indtjeningsevne efter skaden havde taget udgangspunkt i oplysningerne om, hvor meget skadelidte faktisk har været i stand til at arbejde og tjene, herunder ved overarbejde.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-22-0489.

 

Til top Sidst opdateret: 15-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk