Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om videregivelse af oplysninger om mistanke om et alkoholproblem 
21-10-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. september 2009 meddelt tilladelse til to kommuner til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 15. juni 2009.

Sagen drejer sig om en kvinde, der under en jobsamtale ved Kommune 1 gav samtykke til at kommunen kunne indhente referenceoplysninger hos hendes tidligere arbejdsgiver (Kommune 2). Da Kommune 1 rettede henvendelse til Kommune 2, videregav Kommune 2 oplysning om, at man havde haft mistanke om, at kvinden havde et alkoholproblem, og havde konfronteret hende hermed. Kvinden opnåede ikke ansættelse ved Kommune 1.

Det blev under ankesagen for landsretten gjort gældende, at den pågældende oplysning var en helbredsoplysning i medfør af helbredsoplysningsloven. Landsretten fandt, at der var tale om en helbredsoplysning, og at behandlingen af oplysningen var i strid med helbredsoplysningsloven. De to kommuner blev pålagt at betale en godtgørelse på hver 25.000 kr.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2009-22-0140.
Til top Sidst opdateret: 21-10-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk