Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om varetægtsfængsling in absentia af somaliske "pirater" 
11-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 9. februar 2011 meddelt 6 somaliere tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. januar 2011 i en sag om varetægtsfængsling in absentia efter retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1. Anklagemyndigheden havde sigtet de 6 somaliere for forsøg på overtrædelse af straffelovens § 183 a, jf. § 21, forsøg på boarding af et dansk containerskib, der sejlede i internationalt farvand i Adenbugten nord for Somalia. Det fremgik af sagens oplysninger, at somalierne blev anholdt, inden de kom ombord på det danske containerskib. Københavns Byret besluttede at varetægtsfængsle de 6 somaliere in absentia i medfør af retsplejelovens § 762, stk. 1, nr. 1, hvilket Østre Landsret stadfæstede. Østre Landsret bemærkede bl.a., at der var dansk straffemyndighed.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr.2011-26-0004. 
Til top Sidst opdateret: 11-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk