Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om værgemål for dement person 
30-07-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. juli 2012 meddelt en ældre kvinde, som er sat under værgemål, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 26. januar 2012 i en sag om værgemål. Ifølge en lægeerklæring fik kvinden diagnosen Alzheimers demens af let-moderat grad og var i henhold til lægens afkrydsning omfattet af værgemålslovens § 5. Kvinden havde betydelig formue og sad i uskiftet bo. Både by- og landsretten fandt under henvisning til oplysninger om kvindens formue, herunder at hun havde givet den ene datter betydelige gaver og rettens indtryk af hende, at hun havde behov for værgemål, hvorefter landsretten fandt, at betingelserne for iværksættelse af værgemål efter værgemålslovens § 5, stk. 1 og § 6 var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0141.  
Til top Sidst opdateret: 30-07-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk