Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udlevering af polsk statsborger til straffuldbyrdelse i Polen 
05-04-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. april 2011 meddelt en polsk statsborger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. januar 2011. Byretten og landsretten godkendte Justitsministeriets afgørelse om udlevering af pågældende til straffuldbyrdelse i Polen. Ved polsk dom i en tidligere straffesag var fastsat en betinget straf, som der blev truffet bestemmelse om fuldbyrdelse af, idet pågældende havde begået nyt strafbart forhold i prøvetiden. Afgørelsen om fuldbyrdelse af den betingede straf blev truffet på et retsmøde, som pågældende ikke var til stede ved eller underrettet om. Landsretten bemærkede, at udleveringslovens § 10 g ikke fandtes at omfattet det forhold, at pågældende ikke havde været underrettet om og ikke været til stede ved det omtalte retsmøde, og at han ikke kunne kræve afgørelsen om udløsning af straffen genoptaget.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2011-25-0019.
Til top Sidst opdateret: 05-04-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk