Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udlevering af en dansk statsborger til strafforfølgning i USA 
07-08-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. august 2009 meddelt afslag på tilladelse til kære til Højesteret i en sag om udlevering af en dansk statsborger til strafforfølgning i USA i en sag om narkotikakriminalitet. Ved Østre Landsrets kendelse af 2. juli 2009 blev Justitsministeriets beslutning af 28. maj 2008 om udlevering af ansøger til strafforfølgning i USA kendt lovlig.

Efter retsplejelovens § 973 kan Procesbevillingsnævnet meddele tilladelse til kære til Højesteret af landsrettens afgørelse i en kæresag, hvis kæremålet angår spørgsmål af principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor. Efter sagens oplysninger og det til støtte for ansøgningen anførte fandt nævnet, at disse betingelser ikke var opfyldt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-25-0056.
Til top Sidst opdateret: 07-08-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk