Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udlæg i en mælkekvote 
26-11-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 23. november 2012 meddelt en kreditor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. august 2012 i en fogedsag. Fogedretten ophævede et af kreditor tidligere foretaget udlæg i en mælkekvote tilknyttet debitors landbrugsejendom. Landsretten tiltrådte fogedrettens ophævelse af udlægget under henvisning til, at den udlagte mælkekvote – uanset den i medfør af mælkekvotebekendtgørelsen hjemlede mulighed for realisation – ikke er et særskilt formueaktiv, som der kan foretages særskilt udlæg i, jf. retsplejelovens § 508.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2012-22-0429.
Til top Sidst opdateret: 26-11-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk