Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om udlæg efter kreditaftalelovens § 42, stk. 2 
16-09-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 4. september 2009 meddelt køberen af en bil tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 11. august 2009 i en fogedsag. Den pågældende havde købt en bil med ejendomsforbehold, og rettigheden i henhold til købsaftalen blev transporteret til et finansieringsselskab. Ejendomsforbeholdet blev afvist fra tinglysning, da der var en fejl i stelnummeret. Først mere end et år efter underskrift af købsaftalen skete der tinglysning af ejendomsforbeholdet. SKAT havde inden da fået tinglyst et udlæg i bilen, og bilen blev herefter solgt på tvangsauktion. Køberen betalte ikke ydelserne på bilen, og finansieringsselskabet anmodede herefter om at få bilen udleveret. Da dette ikke var muligt, anmodede finansieringsselskabet om, at sagen blev fremmet til udlæg hos køberen efter kreditaftalelovens § 42, stk. 2. Fogedretten i Odense nægtede at fremme udlægget. Østre Landsret ophævede fogedrettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling (Dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0150.

Til top Sidst opdateret: 16-09-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk