Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om ubetinget fængselsstraf for "festvold" og overtrædelse af straffelovens § 244. 
02-02-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 28. januar 2010 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 16. november 2009. Domfældte, der ikke var tidligere straffet og i øvrigt havde gode personlige forhold, herunder en læreplads, blev af landsretten idømt 40 dages fængsel for til en fest at have slået sin eks-kæreste i hovedet med en knytnæve samt skubbet hende flere gange, ligesom han havde skubbet til eks-kærestens veninde. De forurettede led ikke derved nævneværdige skader. Østre Landsret fandt ligesom byretten ikke, at der var grundlag for at gøre straffen betinget.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-25-0159.
Til top Sidst opdateret: 02-02-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk