Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om uagtsomt manddrab 
22-12-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. december 2009 meddelt D tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 7. oktober 2009 om uagtsomt manddrab efter straffelovens § 241 og overtrædelse af færdselsloven. D havde ført en personbil og var faldet i søvn bag rattet, hvilket havde resulteret i, at D kørte over i den modsatte kørebanehalvdel, hvorved D påkørte en modkørende personbil, hvis fører afgik ved døden. D havde ikke sovet væsentligt inden for de seneste 24 timer. Byretten fastsatte straffen til fængsel i 3 måneder, hvilket landsretten skærpede til fængsel i 10 måneder.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-25-0128.
Til top Sidst opdateret: 22-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk