Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om uagtsomt manddrab 
02-07-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. juni 2009 meddelt D tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 15. april 2009. D havde i vådt føre ført en personbil med en hastighed, der oversteg 85 km/t, uanset at den højest tilladte hastighed var 50 km/t, og mistede i en venstrekurve herredømmet over bilen og påkørte et 6-årigt barn, som kom cyklende i den modsatte side af vejen. Barnet afgik samme dag ved døden. Landsretten fandt – i modsætning til byretten – at der var tale om særligt hensynsløs kørsel, og idømte D fængsel i 8 måneder for uagtsomt manddrab, jf. straffelovens § 241.
 
Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-25-0031.
Til top Sidst opdateret: 02-07-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk