Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om tvangsfuldbyrdelse af Tvistighedsnævnets afgørelse 
11-10-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. september 2011 meddelt rekvisitus tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse i en fogedsag afsagt af Vestre Landsret den 8. juli 2011. Ved kendelsen stadfæstede landsretten fogedrettens afgørelse om fremme af en begæring om tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse fra Tvistighedsnævnet, uanset at rekvisitus oplyste, at han havde været uvidende om, at der var en klagesag i nævnet. Tvistighedsnævnets breve i sagen var sendt både anbefalet og med almindelige breve til en adresse, hvorfra rekvisitus tidligere havde drevet virksomhed, og alene de anbefalede breve var kommet retur til nævnet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-22-0359.
Til top Sidst opdateret: 11-10-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk