Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om trusler mod to politiassistenter, hvor truslerne ikke var fremsat direkte over for politiassistenterne, men over for disses kolleger. 
05-05-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. maj 2011 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 23. februar 2011. Ved dommen blev domfældte idømt betinget fængsel i 20 dage for at have fremsat trusler mod to politiassistenter, uanset at truslerne ikke var fremsat under domfældtes personlige kontakt med politiassistenterne men over for disses kolleger. Landsretten fandt ligesom byretten, at forholdet skulle henføres under straffelovens § 119, stk. 1.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2011-25-0053.
Til top Sidst opdateret: 05-05-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk