Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om tinglysning af transport til ejendommens nye ejer af ejerpantebrev, der ikke havde opnået dækning på tvangsauktion. 
15-05-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. maj 2013 meddelt en ejer af en fast ejendom tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. februar 2013. Tinglysningsretten havde afvist at tinglyse en transport af et ejerpantebrev til den nye ejer af ejendommen, der var købt på en tvangsauktion, hvor ejerpantebrevet var udækket. Tinglysningsretten havde bl.a. angivet, at ejeren ikke havde fået ejerpantebrevet tiltransporteret, hvorfor der ikke alene med ejerens påtegning af debitorskifte kunne tinglyses en transport. Vestre Landsret (dissens) stadfæstede Tinglysningsrettens afgørelse i henhold til de af Tinglysningsretten anførte grunde. Den dissentierende landsdommer stemte for at give ejeren af ejendommen medhold i, at Tinglysningsretten skulle tinglyse transporten med henvisning til, at der var tale om et ejerpantebrev, hvor ejendommens ejer gav sig selv pant i ejendommen for et bestemt beløb, hvorfor der nu ikke længere var andre end den nye ejer af ejendommen, der var berettiget til at underskrive transporten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. sag 2013-22-0108.
Til top Sidst opdateret: 15-05-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk