Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om tinglysning 
15-04-2009 

 

Sag om tinglysning af to skøder vedrørende ændring af adkomsten til to ejerlejligheder, der blev indskudt i nystiftet ApS som apportindskud

Procesbevillingsnævnet har den 27. marts 2009 meddelt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret som 2. instans den 23. januar 2009. Vestre Landsret traf ved kendelsen bestemmelse om afvisning fra tinglysning af to skøder, der vedrørte ændring af ejerforholdene til to ejerligheder. Ejerlejlighederne var i forbindelse med en skattefri omstrukturering af en virksomhed indskudt som apportindskud i et nystiftet anpartsselskab. Der var efter det oplyste ikke fastsat en overdragelsessum i forbindelse med ændringen af ejerforholdene. Vestre Landsret afviste de to skøder fra tinglysning under henvisning til, at skødernes indhold ikke kunne anses for endeligt fastsat uden oplysning om overdragelsessummen, jf. tinglysningslovens § 10, stk. 3.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0723.

Til top Sidst opdateret: 15-04-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk