Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om tilbagegivelse af børn, der er ulovligt tilbageholdt i Danmark, til faderen i USA, jf. børnebortførelseslovens §§ 10 og 11. 
27-12-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. december 2013 meddelt en moder tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 24. oktober 2013. Moderen og faderen havde under deres ægteskab i USA fået 2 piger. Moderen rejste i december 2010 til Danmark med pigerne, hvor parternes 3. fællesbarn, en dreng, blev født. Da faderen i februar 2013 forstod, at moderen ikke havde til hensigt at vende tilbage til USA med børnene, indledte han i april 2013 en børnebortførelsessag vedrørende moderens tilbageholdelse af pigerne, og udleveringssagen blev indbragt for Fogedretten i Viborg. Ved fogedrettens kendelse blev faderens anmodning om tilbagegivelse af pigerne taget til følge. Fogedretten fandt, at pigerne fortsat havde bopæl i USA umiddelbart forinden moderens tilbageholdelse i februar 2013, og at der dermed var tale om en ulovlig tilbageholdelse. Da der ikke fandtes at være alvorlig risiko for, at udlevering ville være til skade for pigernes sjælelige og legemlige sundhed eller på anden måde sætte dem i en situation, som de ikke burde tåle, skulle pigerne, der nu var henholdsvis 6 ½ og 5 år gamle, udleveres til faderen. Moderen kærede kendelsen til Vestre Landsret, der stadfæstede fogedrettens afgørelse, da landsretten bl.a., ligesom byretten fandt, at børene ikke havde skiftet bopæl fra USA til Danmark.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2013-23-0069.
Til top Sidst opdateret: 27-12-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk