Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om tilbagebetalingskrav for overpris på andelsbolig 
06-03-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 2. marts 2012 meddelt køberen af en andelsbolig tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 5. december 2011 i to sager om tilbagebetaling af betalt overpris for en andelsbolig.
Andelsboligforeningen havde i januar 2008 indhentet en valuarvurdering, hvor handelsværdien af foreningens ejendom blev fastsat til 115 mio. kr. pr. 31. december 2007. Ved en generalforsamling i april 2008 blev maksimalprisen fastsat for det følgende år på baggrund af denne vurdering.
I januar 2009 indhentede andelsboligforeningen en ny valuarvurdering, hvor handelsværdien af andelsboligen blev fastsat til 100 mio. kr. pr. 31. december 2008.
I marts 2009 købte køberen en andelsbolig til en pris, der var fastsat på baggrund af den maksimalpris, der var besluttet på generalforsamlingen i april 2008. På en generalforsamling i april 2009 blev maksimalprisen nedsat på baggrund af valuarvurderingen pr. 31. december 2008.
Køberen anlagde herefter sag mod henholdsvis sælgeren og det ejendomsadministrationsselskab, som havde udfærdiget overdragelsesaftalen med påstand om tilbagebetaling af overpris, idet køber anførte, at overdragelsessummen oversteg maksimalprisen efter andelsboligforeningslovens § 5, idet valuarvurderingen pr. 31. december 2008, og ikke pr. 31. december 2007 skulle danne grundlag for beregningen af maksimalprisen på overdragelsestidspunktet.
Landsrettens flertal fandt, at den pris, der var betalt for andelsboligen, ikke oversteg maksimalprisen efter andelsboligforeningslovens § 5, og frifandt sælger og ejendomsadministrator for køberens krav (dissens).

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0012 og 2012-22-0013.
Til top Sidst opdateret: 06-03-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk