Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om seksual forbrydelse, hvor forsvareren var nægtet adgang til materiale fra en anden straffesag 
19-12-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2014 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, som er afsagt af Østre Landsret den 3. september 2014. Domfældte var i byretten idømt 10 måneders fængsel, heraf 7 måneder betinget, for at have haft et seksuelt forhold til sin biologiske datter. Under ankesagen anmodede forsvareren om at få adgang til materiale, som var tilvejebragt til brug for en anden straffesag, hvilket landsretten afviste. Landsretten stadfæstede herefter byrettens dom.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-25-0293.
Til top Sidst opdateret: 19-12-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk