Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om rettighederne til råbåndsmateriale optaget til brug for en film 
09-07-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. juli 2009 meddelt en selvstændig fotograf (F) tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 18. februar 2009. Producenten (P) havde produceret flere udsendelser for en TV station. Udsendelserne blev leveret på et masterbånd. Råbåndsmaterialet til masterbånd var væsentligt mere omfattende end masterbåndet. I forbindelse med produktionen havde P indgået mudtlig aftale medF om, at F skulle være fotograf på produktionen. Efter produktionen anvendte F 25 klip fra råbåndsmaterialet til at producere en anden tv-udsendelse til samme TV-station. TV-stationen betalte 25.000 kr. + moms for masterbåndet til denne udsendelse. P solgte sine rettigheder til produktionen til en køber (K). Der opstod herefter tvist mellem K og F om rettighederne til råbåndsmaterialet, og K anlagde sag mod F. Byretten frifandt F. Landsretten udtalte bl.a., at da P ikke havde fraskrevet sig rettighederne over råbåndsmaterialet, havde K et krav mod F, og landsretten bestemte, at F skulle betale K 75.000 kr.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-22-0009.
Til top Sidst opdateret: 09-07-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk