Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om retten til kabelretransmissions- og blankbåndsvederlag i relation til en TV-serie. 
21-06-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. juni 2010 meddelt et filmselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 22. marts 2010 om, hvem der har ret til kabelretransmissions- og blankbåndsvederlag udløst af udsendelsen af en TV-serie på TV. Østre Landsret fandt, at såvel filmselskabet som producent af de film, hvorfra der indgik filmklip i TV-serien, som producenten af TV-serien, der udgjorde et selvstændigt værk, havde ret til kabelretransmissions- og blankbåndsvederlag. Landsretten fordelte efter en samlet vurdering vederlaget med halvdelen til hver af parterne.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0177.
Til top Sidst opdateret: 21-06-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk