Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sag om politiets beslutning om på forhånd at udelukke personer med bandetilknytning fra hovedforhandlingen i en sag. 
17-11-2017 

Procesbevillingsnævnet har den 16. november 2017 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 14. september 2017.
Forud for hovedforhandlingen i en straffesag ved en byret foretog politiet en risikovurdering af en sag, ligesom der blev afholdt et møde mellem retspræsidenten for byretten og politiet herom. I den forbindelse blev det aftalt, at personer med bandetilknytning og andre utryghedsskabende personer skulle afvises i hovedindgangen til retsbygningen.

På dagen for hovedforhandlingen blev to personer med tilknytning til den ene tiltalte afvist ved indgangsdøren til retsbygningen. Begge personer blev afvist med henvisning til, at de havde tilknytning til en bande. Den tiltaltes forsvarer protesterede mod, at de to tilhørere var blevet udelukket fra retsmødet.

Byretten bestemte, at politiets beslutning ikke skulle tilsidesættes eller ændres.

Byretten fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte politiets beslutning om generelt under hovedforhandlingen at afvise personer med bandetilknytning eller øvrige utryghedsskabende personer ved indgangen til retsbygningen.

Landsrettens stadfæstede byrettens kendelse.

Forsvareren kærede byrettens kendelse til landsretten for så vidt angik afvisningen af den ene af tilhørerne.

Landsretten anførte, at det ikke var i strid med retsplejelovgivningens krav om offentlig rettergang eller retsplejemæssige hensyn i øvrigt, at byretten ikke tilsidesatte politiets afvisning af den pågældende, idet personen måtte anses for at have bandetilknytning.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2017-25-0268.
Til top Sidst opdateret: 17-11-2017 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk